Tachlovice, Česká republika

PŘÍSTŘEŠKY PRO OVCE


Přístřešek pro ovce - dřevěný sestává z kovových rámů. Výplně stěn jsou dřevěné z fošen o síle 25 mm a spojují se k sobě pomocí šroubů. Střešní konstrukci tvoří dřevěné trámy a ocelový vazník. Střecha je rovná se spádem dozadu. Krytina je aluzinkový trapézový plech. Ukotvení přístřešku se provádí napřímo do terénu pomocí ocelových trnů.info@kone-skot.com www.kotcepropsy.com www.texasconnection.cz
Powered by WolfCMS | Hosted by Eldata pražská s.r.o. (whz.cz)